Welcome to ELEVATION ... an independent expert network.
We strengthen your IT. We empower your business.

STRATEGISCHE IT

DIENSTEN

 • Diensten op vlak van BUSINESS SOFTWARE
  (ERP, CRM, BI, WMS, TMS, ...)
  - Begeleiding van software selecties 
  - Senior project management tijdens implementatie
  - Effectief change management bij ingebruikname
  - Grondige evaluatie van een bestaande oplossing
  - Verbeter trajecten bij een bestaande oplossing
   
 • Diensten op vlak van GOVERNANCE
  - Installatie van een Project Management Office (PMO)
  - Staffing van een Architecture Office (AO)
  - Voorzien van het nodige change management
  - Implementatie van service delivery en service support
   
 • Diensten op vlak van ARCHITECTUUR
  - Ontwerp en implementatie van IT Architectuur
  - Transitie van oude naar nieuwe IT architectuur
   
 • Diensten op vlak van INTERIM MANAGEMENT
  - Coaching van uw operationeel IT team
  - Inzet van een senior consultant of interim manager 
  - Inhuur van een CIO profiel 
 

WAT?

Elevation focust op strategische IT dienstverlening.
Elevation haalt méér waarde uit uw IT-initiatieven. 

Elevation biedt vier 'diensten' formules aan:

1. ADVIES
Advies op maat voor een specifiek onderwerp

2. COACHING
Gerichte begeleiding van een specifiek traject of project

3. PROJECT MANAGEMENT
Senior programma of project leiding mét eindverantwoordelijkheid 

4. INTERIM MANAGEMENT
Professioneel versterken van uw team of organisatie mét kennis van zaken
 
  

 

STORIES

Een regionale speler in de productie van hoogtechnologische producten was op zoek naar nieuwe CRM, ERP en BI oplossing ter vervanging van hun verouderde applicatie portfolio. Na een intensief selectie traject van ruim acht maanden koos een ruime vertegenwoording uit de business (keysusers) voor een nieuw applicatie portfolio ter ondersteuning van hun finance, sales, logistiek en productie aktiviteiten. ELEVATION coördineerde het gehele selectietraject van A tot Z om te komen tot een gefundeerde keuze van oplossingen en bijhorende implementatie partners.

Aansluitend op het selectie traject (story hierboven) werd ELEVATION aangezocht om ook het implementatie traject mét implementatie partner te begeleiden en hierbij het bedrijfs management maximaal te vertegenwoordigen. Met kennis van zaken en onder strakke projectleiding werd de nodige software geconfigureerd en geïmplementeerd alsook het nodige change management geïnstalleerd. 

Voor een Belgische service organisatie bekend in de automobiel branche werd de aanwezige governance geëvalueerd. op basis hiervan werd een actieplan ontwikkeld met als speerpunten de installatie van een Project Management Office (PMO), de opstart van een Architecture Office (AO) alsook de opwaardering van aanwezig service desks. ELEVATION begeleidde het gehele traject. 

Voor een Europese speler in de productie van bouwproducten was er naar aanleiding van de implementatie van een nieuwe geavanceerde ERP & BI oplossing nood aan een intensief change management programma ter ondersteuning van alle betrokkenen. In nauw overleg met alle stakeholder voorzag ELEVATION in een change management campagne op maat van het bedrijf. 

Voor een Belgische service organisatie bekend in de automobiel branche werd de volledige IT architectuur landscape hertekend. De ultieme doelstelling van het management was het bedrijf future-proof te maken voor de razendsnelle ontwikkelingen voor de komende 10 jaren. De diensten van ELEVATION werd ingezet tijdens een grondige voorstudie en voor de gehele begeleiding van het traject. 

Voor een regionale speler in de productie van hoogtechnologische producten werd naar aanleiding van de keuze van een nieuwe CRM, ERP en BI oplossing een nieuwe architectuur ontwikkeld. Focus hier waren de business & data architectuur alsook applicatie architectuur. ELEVATION leverde expertise op vak van procesanalyse en stond in voor het project management.