Welcome to ELEVATION ... an independent expert network.
We strengthen your IT. We empower your business.

GOVERNANCE

DIENSTEN

 • Installatie van een Project Management Office (PMO)

  Staffing van een Architecture Office (AO)

  Voorzien van nodige change management

  Implementatie van service delivery en service support
  - incident management
  - problem management
  - release management
   

 

WAT?

Volwassen governance implementeren  

Elk organisatie heeft vandaag nood aan méér governance met sterk project management, structureel change management, klant-vriendelijk incident en release management. Het permanent streven naar méér Business & IT alignment. Het hoofddoel van IT governance is dan ook het creëren van transparante IT besluitvorming, daarnaast heeft het de volgende subdoelen:

Financiële garanties
Realiseren van financiële baten, grip krijgen op IT investeringen

Toegevoegde waarde 
Inzicht verkrijgen in IT waarde toevoeging voor de business
Zorgen voor control en beheersing, maar ook innovatie, creativiteit en vernieuwing

Risico's
Minimaliseren van risico’s, organiseren van formele taak- en rolverdeling tussen Business & IT

Alignering
Het op elkaar afstemmen van IT aktiviteiten en de dagelijkse bedrijfsvoering

STORIES

Voor een Belgische service organisatie bekend in de automobiel branche werd de aanwezige governance geëvalueerd. op basis hiervan werd een actieplan ontwikkeld met als speerpunten de installatie van een Project Management Office (PMO), de opstart van een Architecture Office (AO) alsook de opwaardering van aanwezig service desks. ELEVATION begeleidde het gehele traject. 

Voor een Europese speler in de productie van bouwproducten was er naar aanleiding van de implementatie van een nieuwe geavanceerde ERP & BI oplossing nood aan een intensief change management programma ter ondersteuning van alle betrokkenen. In nauw overleg met alle stakeholder voorzag ELEVATION in een change management campagne op maat van het bedrijf.